Kontakt Umåker Julmarknad

Travbanevägen 50      90440    Röbäck                                                                                                                                            

E-post: umakerjulmarknad@gmail.com

Mobil: 073 - 209 48 50