Information till utställare

Hej på er!

Här kommer information till er:

Marknadsplatserna som finnas på utomhus har ytmåttet 3 x 3 m.         Där ingår ett marknadsbord med litet markistak, måttbord  220 x 80cm Utomhusplats pris:  700 kr   

Marknadsplats i tomtestallets boxar. Varje box 3 x 3 m.                              Där det ingår,  bord 200 x 80 cm, belysning, värme.                      Tomtestallet pris:  750 kr.               

Egen marknadsvagn pris:  900 kr

Marknadsplatserna inomhus har ytmåtten 2 x2 m.                                       Där det ingår, bord 200 x 80 cm , belysning, värme och tillgång till wc Inomhus pris:  750 kr.                       

Önskas el blir det ett tillägg på priset med 100 kr.                                        Ange er önskan om el i bokningsmailet och om ni önskar kvitto.  Platsreservation mailas till:  umakerjulmarknad@gmail.com  

Bokningen registreras och bekräftas när betalning är erlagt.              Maila oss en bild på er betalning.                                                                       Swish betalning  sker till:                                                                                       Swish 1235 930 003                                                                                                     Märk betalningen med Julmarknad och det namn ni reserverat er plats med.  

Sista anmälnings och betalningsdag  torsdag 16 december.                             Vid avbokning efter bekräftad bokning utgår ingen återbetalning.

Lördagen den 18 december kl 11:00 startar julmarknaden och avslutas vid 15:00. Alla utställare ska vara på plats och ställt i ordning sina marknadsplatser innan kl 10:45. 

Umåker förbehåller sig rätten att inneha servering av fika, korv och hamburgare samt annan förtäring under marknadsdagen.